Nieuwetijds Coaching

Wat brengt het je?

VOOR KINDEREN

Kinderen leren op spelenderwijs zichzelf als positief te ervaren en vanuit dit gevoel te verbinden met andere mensen. Hierdoor zullen ze zich krachtiger voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en meer eigenwaarde ontwikkelen.

REGENBOOGREIS VOOR KINDEREN

De regenboogreis is een reis waar het kind op kinderlijke wijze zichzelf leert te ontdekken en beleven via energie en emoties. (Kortom alles wat je voelt). Deze laagdrempelige manier van spel en uitleg helpt kinderen beter in contact te komen met zichzelf. Via de regenboogreis leren kinderen omgaan met wie ze van nature zijn en komen daardoor op een leuke manier achter wat ze allemaal kunnen en weten. Zo leren ze zichzelf als positief te ervaren en vanuit dit gevoel te verbinden met anderen. Met als doel meer kracht te voelen, meer zelfvertrouwen te krijgen en meer eigenwaarde te ontwikkelen.

Tijdens de lessen komen ook spirituele onderwerpen aan bod zoals aura’s, healing en chakra’s. De regenboogreis richt zich ook op het omgaan met de astrale wereld. Dit is speciaal voor kinderen die entiteiten zien. De nadruk ligt niet op het zien van entiteiten maar om kinderen te leren dat ze in de astrale wereld (die voor de meeste volwassenen niet zichtbaar is) veilig zijn op een simpele manier.

De regenboogreis is voor kinderen van 4 t/m 15 jaar, maar voor het innerlijke kind van pubers en volwassenen ook een fijne beleving.

Hoe ziet een sessie eruit?

De Regenboogreis kan in groepsverband of individueel gegeven worden en duurt een uur. Ook interessant voor scholen om met behulp van de Regenboogreis kinderen te leren omgaan met prikkels van buitenaf en emoties. Het helpt kinderen ook te leren hoe ze hun grenzen kunnen aangeven en bewaken.
Bel of mail gerust om de mogelijkheden te bespreken.

Wil jij ook, samen met mij, kinderen helpen bij het ontdekken van grenzen, emoties en prikkels? Stuur een mail naar anja(at)sweetawareness.nl.

NAAR DE KINDERPAGINA >

© 2018 Anja Venema. “Joep en de Regenboogreis” zijn workshop’s voor kinderen, gebaseerd op het leren (her)kennen van eigen grenzen, en het omgaan met emoties en prikkels van buitenaf.
Gebruik van naam en materialen zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.